Teollisuuden uutiset

Miksi muovin työstö on tulossa yhä suositummaksi?

2022-05-07
Miksi muovin työstö on tulossa yhä suositummaksi?
 
Muovinjalostus on uusi liiketoiminta, joka on noussut jalostusteollisuudelle viime vuosina. Tämä liiketoiminta perustuu muovin jalostukseen ja toimii kaikilla muovituotteiden osa-alueilla. Tärkeänä osana koneistusta muovin työstyksellä on tärkeä rooli muovituotteiden valmistuksessa. Joten miksi muovin työstyksestä on tulossa yhä suositumpaa?

1. Korkea älykkyysaste
Koska valukalvotuote vaatii muovilta tasaisen paksuuden ja sileän pinnan, sillä on myös korkeat vaatimukset muottien suunnittelulle. . Muovin työstyksessä käytetään tietokonesimulaatioteknologiaa kestomuovisten hammaspyörien solid-state muottien suunnittelussa, kolmiulotteisen Pro/E-mallinnusohjelmiston avulla luodaan erotuspintoja ja kovera-kuperia ontelomuotteja sekä suunnitellaan muotin osien rakenne, kaatojärjestelmä ja jäähdytys. järjestelmä. Ohjelmisto on simuloitu ja optimoitu, ja siitä on muodostunut hyvä vaikutus.
2. Tehokas ajansäästö
Koska muovin käsittelyprosessiin liittyy monia vaikuttavia tekijöitä, kuten lämpötila, paine, portin sijainti, jäähdytysaika jne., nämä tekijät vaikuttavat valmiin muovituotteen laatuun ja vaikuttavien tekijöiden välillä on vuorovaikutuksia. , kuten eräkokeet. , Manuaalinen laskenta Muovinkäsittelyn parametrien valinta vie paljon aikaa, työvoimaa ja materiaaliresursseja. Koneistussimulaatiotekniikka voi toteuttaa moniparametrisen dynaamisen simuloinnin ja näyttää tarkemmin muovin käsittelyprosessin ja tulokset. Sitä käytetään yleensä muovin käsittelyparametrien säätämiseen, mikä säästää tehokkaasti käsittelyaikaa.
3. Valmiin tuotteen laatu on parempi
Ohutseinäisten muovituotteiden muovausprosessi on altis kutistumismuodonmuutokselle, vääntymiselle ja muille ongelmille. Muotin vaikutus ei liity pelkästään materiaalin ominaisuuksiin, vaan myös muotin rakenteeseen ja prosessiparametreihin. Koneistustuotannon simulaatiolla voidaan toteuttaa kuvasimulaatio kalanterin käynnistyksestä, etäisyyden säädöstä, lämpötila-asetuksesta, akselin ristikompensaatiosta ja muista prosesseista, ja valmiiden tuotteiden laatu on parantunut huomattavasti.
Viime vuosina muovituoteteollisuus on kiihtynyt, joten monet muovinjalostuslaitokset ovat alkaneet ottaa käyttöön uusia teknologioita ja nostamalla tuotteiden teknologista lisäarvoa ovat ottaneet johtoaseman kovassa markkinakilpailussa. Muovin työstön ilmaantuminen on johtanut tehokkaasti muovinjalostusteollisuuden etenemiseen ja kehitykseen, ja sitä käytetään laajemmin tulevaisuudessa.